Systemy modułowe do zastosowań przemysłowych. item. Państwa pomysły są tego warte®.

Cyfryzacja jest koniecznością


Z cyfryzacją muszą zaprzyjaźnić się w szczególności firmy działające w branży inżynieryjnej. Wymagania związane z taką przemianą mogą jednak być łatwo niedocenione. W naszych specjalnych publikacjach znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego już teraz warto podjąć działania, i pomysły, jak przygotować się na cyfryzację.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na szybszy rozwój i większą wydajność komunikacji cyfrowej, cyfrowych procesów roboczych, a także wymiany danych i form współpracy.

Na podstawie ankiety item przeprowadzonej wśród 295 konstruktorów i osób zajmujących decyzyjne stanowiska z przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem środków produkcji oraz inżynierią mechaniczną „Na ile cyfrowa jest inżynieria mechaniczna w 2021 roku? Szanse i wyzwania cyfryzacji w branży maszynowej - porównanie w ujęciu międzynarodowym“

Na ile cyfrowa jest inżynieria mechaniczna w 2021 roku?

Cyfryzacja w dużym stopniu przyczyniła się do zmian w branży związanej z produkcją instalacji i środków produkcji na potrzeby inżynierii mechanicznej. Ale co dalej?

Oto, co znajdziesz w naszym bezpłatnym opracowaniu:

 • Ankieta przeprowadzona wśród 295 prezesów, pracowników zajmujących się zaopatrzeniem i konstruktorów
 • Status quo cyfrowej branży inżynieryjnej w Europie
 • Wyzwania i szanse cyfryzacji dla branży konstrukcyjnej

Na ile cyfrowe jest Twoje przedsiębiorstwo?
 

W oparciu o check-listę opartą na 6 pytaniach sprawdź, jak dobrze przygotowane jest Twoje przedsiębiorstwo do cyfryzacji procesów związanych z inżynierią mechaniczną.

W bezpłatnej check-liście znajdziesz:

 • 6 łatwych pytań dotyczących stopnia cyfryzacji Twojego przedsiębiorstwa
 • Łatwa analiza i szybki przegląd aktualnego stanu
 • Konkretne rozwiązania ulepszające i zalecane działania

Bezpieczeństwo i ochrona danych w inżynierii mechanicznej

W inżynierii mechanicznej często nie przywiązuje się dostatecznej uwagi do zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych we własnej firmie

Oto, co czeka na Ciebie w bezpłatnym poradniku:

 • Typowe scenariusze ataków cyberprzestępców w pracy projektantów i konstruktorów
 • Konkretne zabezpieczenia dla firm zajmujących się inżynierią cyfrową
 • Rozszerzone opcje ochrony we współpracy z zewnętrznym dostawcą usług

Jak wygląda konkretna strategia cyfryzacji dla przedsiębiorstw branży inżynieryjnej?

Prezentujemy dwa podejścia przedstawiające konstruktorom maszyn, którzy realizują cyfrowe projekty, nowe drogi rozwoju.

W bezpłatnym przewodniku znajdziesz m.in.:

 • Praktyczna strategia cyfrowa w dziedzinie inżynierii mechanicznej
 • Praktyczne porady do stopniowego wdrażania
 • Dwa konkretne podejścia oparte na wiedzy specjalistycznej

Współpraca zespołowa w inżynierii mechanicznej

Cyfrowa współpraca ponad granicami działów i firm: Social Collaboration w inżynierii cyfrowej opiera się na dzieleniu się przez współpracowników i zespoły zarówno danymi projektowymi, jak i know-how w formule online. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w poradniku - i dowiedz się, w jaki sposób Twoja firma może skorzystać na współpracy zespołowej.

Oto, czego dowiesz się w tym bezpłatnym przewodniku:

 • Możliwości zastosowania i efektywność współpracy zespołowej
 • Zalety rozwiązań w chmurze (Cloud computing), i projektowania 3D za pomocą inżynierii cyfrowej
 • Inwestycja w rozwój potencjału pracowników i stworzenie kultury innowacji